www.sady.com.ua
044 273 20 53
050 356 15 10
067 501 97 42

Обрізка дерев

   Одним із найважливіших агротехнологічних заходів успішного садівництва після посадки є обрізка дерева. Цим заходом досягаються важливі цілі, які можливо згрупувати наступним чином:

  • оптимізація співвідношення надземної (крони) та підземної (кореня) частин саджанця
  • формування запрограмованої крони плодового дерева за розміром та формою
  • стимулювання фізіологічних функцій (вегетативних та генеративних)
  • профілактика враження хворобами, шкідниками та несприятливими кліматичними факторами
  • омолодження та відновлення генеративної функції.

   При посадці саджанця плодового дерева необхідно звернути увагу на стан кореневої системи, на скільки вона була зменшена при викопуванні саджанця зі шкілки. Про масштаби пошкодження свідчать кількість обірваних коренів, їх товщина на місці обриву та довжина, що залишилася при саджанці. Якщо саджанець перебував у шкілці два і більше років, а також при вирощуванні саджанця не було дотримано агротехніки формування кореневої системи, масштаби руйнування останньої будуть значними, і при збереженні крони в її природному розмірі буде порушено оптимальне співвідношення розмірів коренів та крони. Це відповідно призведе до порушення функціональної можливості кореневої системи в забезпеченні функцій крони. В цьому випадку обрізка частини крони є обов'язковою.
   Обрізку крони саджанця при посадці потрібно проводити з урахуванням форми крони майбутнього плодового дерева. Цей агрозахід проводиться одразу при посадці і протягом всієї майбутньої вегетації дерева. Виходячи зі способу інтенсивності ведення саду, можливі класичні розгалужені об'ємні та плоскі крони, шпалери, кордони, шпиндельбуши та кніпбауми. Останні дві в сучасному інтенсивному садівництву є переважаючими.
   Формуюча обрізка спрямована на створення скелетної частини майбутнього дерева, форми та розмірів крони, запобігання її загущення і росту гілок, що заважатимуть одна одній.
   Чіткого розмежування між формуючою та стимулюючою обрізками шукати не варто, одна є доповненням іншої. Все залежить від того, в якому місці гілки по відношенню до розташування на ній бруньок здійснюється обрізка. Гілку можливо відрізати лише з метою формування або стимулювання її на приріст чи плодоношення, а можливо і таким чином, що це буде і формування і стимуляція до плодоношення одночасно.
   До агротехнологічних заходів формування та стимулювання функцій дерева належить віднести і такі заходи: кільцювання гілок, підрізання та відгинання, підпирання та відгинання скелетних гілок, спеціальні заходи - зрощення гілок, осліплення бруньок.
   В процесі виконання формуючої та стимулюючої обрізок одночасно здійснюється профілактика враження дерева хворобами та шкідниками. Усуваючи загущення крони запобігаємо тривалому і сильному затіненню гілок та плодів іншими частинами крони, підвищенню вологості повітря в зоні крони. Це запобігає враженню рослини патогенними грибами, розмноженню шкідників. Профілактичним заходом при обрізці гілок на дереві є обов'язкове замазування місць зрізу (пеньків на стовбурі) спеціальною садовою замазкою або олійною (!) фарбою.
   Правильно виконана система обрізки плодових дерев ефективно впливає на добре укорінення саджанця, його швидкоплідність, регульований приріст, а відповідно і розміри дерева, кількість та якість урожаю, фізіологічну стійкість до хвороб та шкідників. Обрізка гілок на деревах дає можливість до певної міри чином відновити продуктивність старого саду. Як правило старі запущені дерева дають значно менший урожай і плоди гіршої якості, ніж це відбувалось в молодшому віці. Крім того такі дерева стають джерелом розповсюдження грибкових хвороб та шкідників.
   З метою проведення професійної обрізки вашого саду та отримання практичної навчально-методичної консультації безпосередньо у вашому саду звертайтесь до нас за телефоном .Головна

Посадка саду

Догляд за садом Реалізуємо саджанці

Дизайн садових ділянок

Меблі для саду та вулиці

Ціни